GDPR evaluering

Er jeres organisation klar til EU databeskyttelsesforordningen? GDPR evaluering henvender sig til en bred vifte af såvel private virksomheder som offentlige institutioner, der har brug for at få klarhed over, hvad den nye EU Persondataforordning vil kræve af dem - juridisk, organisatorisk og IT-teknisk.

Evalueringsforløbet vil vare 4 uger, og formålet med GDPR evalueringen er at give organisationen et godt overblik over: 

  • Hvilke persondata bliver behandlet i organisationens systemer?  
  • Hvilken information giver organisationen til de registrerede, og hvordan overholder man deres rettigheder?
  • Hvilke organisatoriske og procesmæssige elementer skal implementeres for at opretholde en sikker behandling af persondata i organisationen? 
  • Hvilke designmæssige overvejelser skal organisationen tage i forbindelse med fremtidig udvikling og anskaffelse af IT- systemer? 

Evalueringsforløb

  • Indlærende workshop: Forløbet starter med en indlærende workshop med de relevante medarbejdere fra organisationen, en Capgemini Sogeti GDPR ekspert og en sikkerhedsarkitekt. De 12 vigtigste områder i Persondataforordningen bliver gennemgået og set i forskelligt lys: Juridisk, organisatorisk, procesmæssigt samt data- og systemmæssigt.
  • Rapport med roadmap: Baseret på input fra workshoppen udarbejder Capgemini Sogeti en rapport med en liste af aktiviteter, som organisationen anbefales at sætte i gang.
  • Anbefaling
    Som opfølgning til rapporten afholdes et møde med de relevante ledere og medarbejdere fra organisationen, hvor Capgemini Sogeti præsenterer rapportens anbefalede initiativer. 

        Ønsker du rådgivning eller har du spørgsmål til evalueringsforløbet, så kontakt Peter Rahr

Peter Rahr
Peter Rahr
IT Governance Lead
+45 52189231
todo todo