SERVICE
SOFTWARETEST

Managed Testing Services

Capgemini Sogeti har specialiseret sig i at tage ansvar for test af software. Vi har vores egenudviklede metoder og professionelle konsulenter inden for hele spektret fra kravfase til brugertest. Vores kerneforretning er test i systemets samlede levetid og den viden kan din virksomhed få nytte af.

Managed Testing Services (MTS) er din måde at anvende den bedste test-løsning og sikrer den ønskede kvalitet i dine applikationer. For dig betyder det at Capgemini Sogeti tager ansvaret for at testprocesserne stemmer overens med forretningens målsætninger, og at IT-projektet gennemføres med større kontrol og bedre kvalitet.

Herved kan I koncentrere Jer om jeres kernekompetencer og samtidig opnå sikkerhed for, at jeres forretningskritiske applikationer er testet korrekt.

Kundeerfaringer med MTS

Virksomheder har ofte forskellige bevæggrunde for at outsource deres test. Capgemini Sogeti har anvendt MTS-modellen sammen med vores kunder i flere år, og kunderne har valgt Capgemini Sogeti af flere årsager.

 • Reducering af omkostninger til test
 • Reduceret Time to Market
 • Øget kvalitet i IT-systemer
 • Skalerbarhed – sikkerhed for rette testkompetence på rette tidspunkt
 • Større fokus på kernekompetencer
 • Testinfrastruktur inkl. værktøjer, testautomatisering, testpakker, skabeloner
 • Risikodeling
 • Etc.


MTS er baseret på resultater

Managed Testing Services kan leveres i totalløsninger eller som supplement til jeres eksisterende testorganisation. Det er jeres behov og strategi, som danner grundlag for samarbejdet. I MTS hjulet forneden illustreres den overordnede portefølje og MTS struktur.

MTS fungerer ved at I køber et resultat! Det ønskede resultat bliver knyttet til en række forpligtende KPI’er (Key Performance Indicators), som der løbende bliver rapporteret på.

Tabellen viser et aktuelt eksempel på samarbejdsgrundlaget, samt resultater efter første års samarbejde.

 


Resultat af KPI-måling efter 1 år

 

MTS er det optimale mix af onshore, nearshore og offshore

Alle MTS-aftaler bemandes efter kundens aktuelle behov. Det kan være den nødvendige kompetence, geografisk placering, vægtning af økonomi osv. Der vil altid være en onsite komponent for at tilsikre god kommunikation og effektiv forventningsafstemning mellem kunden og Capgemini Sogeti. Øvrige ressourcer kan være placeret på et Capgemini Sogeti testcenter i lokalområdet (onshore), på et testcenter i det øvrige Europa (nearshore) eller på Capgemini gruppens offshore testcenter i Indien.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at tage kontakt til Capgemini Sogeti vedrørende MTS på 7011 2200 eller ringe til din kontaktperson for at høre nærmere om, hvad MTS kan gøre for din virksomhed.

todo todo
Kontakt
 • Michael Clausen
  Michael Clausen
  Head of Digital Assurance & Testing
  +45 52189300