PRESSE
DIGITAL

“The Unorganization” – en ny rapport om disruption fra SogetiLabs

En ny rapport fra analyseinstituttet SogetiLabs, en del af Capgemini Sogeti, slår til lyd for at man skal ”uorganisere” for at kapitalisere den ny-økonomiske bølge, der kommer af disruption. Derudover peger rapporten på fire andre konkrete aktiviteter. ”The Unorganization” er den femte rapport om emnet.

Den 6. december 2016, København, Danmark – Virksomheder og organisationer udnytter ikke i tilstrækkeligt omfang de muligheder, der ligger i de nye teknologiske vækstmotorer. For at kunne det, skal man genopfinde sig selv som organisation, hvilket vil føre til nye organisationsformer. Ifølge den nye rapport fra SogetiLabs, af forskerne Menno van Doorn, Sander Duivestein og Peter Smith, vil det medføre at organisationer bliver til ”uorganisationer”. Dvs. at de på mange måder bliver det modsatte af den klassiske organisation: begrænset ovf. ubegrænset, styret ovf. uden styring, siloer ovf. platforme, etc.

”Når vi diskuterer resultaterne af vores forskning, ser vi en underlig form for masochisme i bestyrelseslokalerne, og kommentarer som ”Ja, vores liv er forbi, vi ved det og accepterer det med et smil”. Hele ideen om at nye vækstmotorer er dukket op, lige foran næsen af os, og som alle kan udnytte, er for nogle virksomheder meget negativt og har taget modet fra dem. 
Vi har derfor udarbejdet en mere positiv tilgang til hvordan eksisterende organisationer kan komme med på disruption-vognen og dermed drage nytte af ”Uorganisationsmodellen”, for at udvide grænserne for de organisationer, der lader til allerede at være strakt til det yderste”, siger Menno van Doorn, Forskningsdirektør hos SogetiLabs.

At forlade de gamle ledelsesmodeller, og slippe de nye fri, og hvordan man gør det helt konkret, er formålet med den nye forskningsrapport fra SogetiLabs. Rapporten giver organisationerne vejledning og hjælp til at tackle dette paradigmeskift.

5 veje frem

De fem søjler som rapporten bruger til at introducere Uorganisationen, og som hjælper organisationerne med at rykke, er:

 1. Understand. At forstå hvilke vækstmotorer der er, og hvordan de virker i et netværkssamfund er en uomgængelig nødvendighed. Det drejer sig f.eks. om fuldt ud at forstå de seneste trends indenfor platformsøkonomi (Uber, Airbnb…), hvor udbyderens stordriftsfordele er betinget af efterspørgslen og ikke den fysiske produktion, der er helt afkoblet fra udbyderen.

 2. Unorganize. Uorganisering er et 20-30 år gammelt koncept, som fokuserer på rationalisering af ledelsen; og hvor mindre ledelse fører til nul afstand til kunden. Nu til dags ser vi uorganisering som en aktivitet, der kendes i stadig videre kredse under navnet ”Business DevOps”, hvor selvorganiserende teams bliver vækstmotorerne for hele organisationen.

 3. Unbundle. Unbundling, eller opsplitning af tilbuddene, er en vækstmotor for start-ups. Bundling, eller pakkeløsninger, er det de eksisterende organisationer har tilbudt gennem årene. Unbundling og innovative kombinationer til re-bundling er vækstmotoren for uorganisationen.

 4. Un-man. Software æder organisationer op. Hvordan organisationen skal designes afhænger af udviklingen i de teknologiske muligheder: der skal automatiseres både flere steder, og især andre steder, hvor det indtil nu har været mennesker, der lavede hele arbejdet. Kunstig intelligens (AI) og Blockchain teknologien er spydspidserne her.

 5. Unleash. Nye opportunities opstår ud af muligheder, der ligger ved siden af hinanden, og kombinatorisk intelligens og synergi fører til et hele, som er større end summen af enkeltdelene. F.eks ved at tænke IoT i dine produkter; ved en fri, åben og ubegrænset mental model for måden at arbejde på; ved adgang til ressourcer uden for organisationen og samarbejde med dem, som tidligere var konkurrenter.

En serie af rapporter

Forskningen ”Design to Disrupt” fra SogetiLabs bestod oprindelig af fire rapporter. Den første rapport, ”Design to Disrupt – An Executive Introduction” markerede starten på forskningsprojektet. Den anden rapport, ”The new digital competition”, analyserede den ny-digitale konkurrence fra hurtigløbende agile start-ups, som udviklede deres forretning med lynets hast ved disruptiv innovation. Den tredje rapport, ” Blockchain: cryptoplatform for a frictionless economy”, koncentrerede sig om Blockchain og Bitcoin, og den fjerde rapport, “Mastering Digital Disruption with DevOps”, fokuserede på hvordan man mestrer den digitale disruption med DevOps.

Hent rapporten her: www.capgeminisogeti.dk/rapport-unorganization

 

Om Capgemini Sogeti

Capgemini Sogeti Danmark A/S har 300 ansatte, og leverer IT-konsulentydelser inden for udvikling og integration, softwaretest og applikationsvedligeholdelse både onshore og offshore og fokuserer på kundevendte applikationer med en høj grad af kompleksitet, som hjælper vores kunder med at interagere med deres kunder og medarbejdere. Capgemini Sogeti Danmark er et helejet datterselskab af Cap Gemini. 

todo todo
KONTAKT
 • Menno van Doorn
  Menno van Doorn
  Director of VINT
  +31 6 51 27 09 85
 • Mohamed Attazgharti
  Mohamed Attazgharti
  Marketing- & kommunikationschef
  +45 52189431