EVENT
SUNDHEDS-IT

Bookplan Update 2017.1

Bookplan Update version 2017.1 bliver afviklet den 29. august 2017 på Hotel Marselis i Aarhus.

Udflytningen til det første af de nye superhospitaler, DNU i Skejby, er i fuld gang. De nye hospitaler stiller krav til forandrede arbejdsgange og –processer, og for tilpasning af arbejdsgange. De nye måder at arbejde på smitter også af på eksisterende hospitaler, som kopierer eller går foran med nye arbejdsgange.

Aarhus Universitetshospital fortæller om den store omlægning fra specialiserede afdelinger med egen operationsgang og ambulatorium, til fælles operationsgange på tværs af specialer og til store fælles venteområder.

Det nye universitetshospital i Odense fortæller om deres analyse af sammenhængende planlægning og booking, og hvorledes det vil ændre arbejdsprocesser.

Sydvestjysk Sygehus har over de seneste 2 år centraliseret planlægning og booking til en fælles bookingfunktion og fortæller om erfaringer og do’s and don'ts.

Program

08.30 - 09.00

Ankomst og morgenmad

09.00 - 09.10

Velkomst v/ Annette Spicker og Jakob Heuch

09.10 - 09.55

Nye arbejdsgange i ambulatorier og nyt OP koncept ved udflytningen
v/ projektleder Merete Bech Bennetsen, DNU Skejby

10.05 - 12.00

Bookplan 2017.1 - den nye funktionalitet v/ Dorte Eriksen

12.00 - 13.00

Frokost

13.00 - 13.30

Fælles bookingfunktion på tværs af specialer 
v/ Projektleder Lotte Christina Andersen, Sydvestjysk Sygehus

13.35 - 14.05

Indlæg annonceres senere

14.15 - 14.45

Nyt koncept for koordineret planlægning – booking – afvikling 
v/ projektleder Claus Bille, Nyt OUH

15.00 - 15.20

Roadmap 2017.1 og planer for fremtidige releases 
v/ Jakob Rosenvang og Annette Spicker

15.20 - 15.45

Hvad er i støbeskeen 
v/ Jakob Rosenvang og Jakob Heuch

15.45 - 16.00

Tak for i dag og på gensyn

Praktisk information

  • Dato: Afviklet
  • Tidspunkt: Afviklet
  • Lokation: Hotel Marselis, Strandvejen 25, 8000 Aarhus C
  • Målgruppe: Bookplan brugere og partnere
  • Deltagelse: gratis

todo todo