EVENT
SOFTWARETEST

Testing Tuesday

Første tirsdag i måneden inviteres du til Capgemini Sogetis Testing Tuesday. Et morgenmøde udviklet til testprofessionelle og med fokus på hvad der rører sig inden for test.

Den første tirsdag i hver måned vil vi gerne invitere dig til morgenmøde med fokus på test - vi kalder det Testing Tuesday. Testing Tuesday skal sikre den fortsatte innovation og fremgang der er inden for test og samtidig sætte rammen for diskussioner og debat. Agendaen vil skifte for hver måned og tage fat i nyt som gammelt. Det nye for at innovere og det gamle for at optimere.

Testing Tuesday er et gratis arrangement der afvikles i både København og Aarhus, dog kan emnerne variere i forhold til lokation. 

I fanerne foroven kan du se kalenderen for de planlagte arrangementer samt finde detaljer for afviklingerne i Aarhus og København.

På sessionerne er der begrænsede pladser, hvilket skal sikre højt udbytte for deltagerne og plads til to-vejs kommunikation.

 • Lokation: København
  Capgemini Sogeti
  Delta park 40
  2665 Vallensbæk Strand

 • Lokation: Aarhus
  Capgemini Sogeti
  Skanderborgvej 234
  8260 Viby J

 

Testing Tuesday er udviklet og drives af testprofesionelle til testprofesionelle.

Gitte Ottosen - Rådgivende konsulent, Aarhus

Gitte Ottosen

Gitte Ottosen er Rådgivende Konsulent hos Capgemini Sogeti Danmark og har tyve års erfaring som tester med fokus på såvel test som test management. Hun er certificeret Scrum Master, CAT certificeret, ISEB/ISTQB Practitioner i softwaretest samt certificeret TMap Test Engineer. Hun er en test evangelist, der prædiker behovet for en struktureret og engageret tilgang til test - men det er også en rolle der sikrer kreativ og sjov test, og det er en rolle der kræver ikke blot dyb faglig indsigt, men også lidenskab og vedholdenhed.

En Produkt Risiko Analyse (PRA) der gjorde en forskel.

Produktrisikoanalysen (PRA) er en af hjørnestenene i teststrategien, som har til formål at sikre en fælles forståelse for test opgaven mellem de involverede interessenter.

Udføres analysen korrekt vil den skabe et komplet overblik over testmålene, til fordel for de testansvarlige og ikke mindst projektdeltagerne. Analysen vil være med til at fokusere på de vigtigste testområder og adressering af produkt risici, i deres daglige testarbejde.

En god PRA kan være tidskrævende at udarbejde og involverer ofte flere interessenter, derfor er det essentielt at den giver den forventede værdi. Det er derfor vigtigt at den benyttes aktivt i hele projektforløbet, hvis vi ønsker at få det største udbytte af arbejdet, som skal lægges i den.

Derfor vil vi denne tirsdag stille skarpt på hvordan PRA som det primære værktøj, benyttes i en regressionstest af 82 systemer, således at testen bliver overskuelig, planlægnings- og kontrollerbar.

Opgradering af basisprogrammel og flyt af data og systemer til nye servere, har været baggrunden for behovet for en fuld regressionstest. Dagens hovedtaler Pusser Janvit vil fortælle historien om, hvordan de godt hjulpet af en produktrisikoanalyse, dedikerede projektdeltagere og en dygtig projektleder gjorde denne store opgave håndterbar. Efter fortællingen vil vi prøve kræfter vores egen PRA på en simpel hjemmeside, som er udvalgt til formålet. Resultaterne tager vi sammen i plenum.

Da en produktrisikoanalyse jo kan udføres på flere måder, har vi som en indledning til dagens session valgt at give en kort introduktion til, hvordan vi kan udføre en PRA med baggrund i TMap, og her vil Petra Johansson fra Capgemini Sogeti føre os igennem de forskellige trin.

Praktisk info & tilmelding

 • Dato: 6. marts 2018
 • Tidspunkt: kl. 08:00 - 10:00 (registrering fra klokken 07:30)
 • Lokation: København - Capgemini Sogeti Danmark A/S, Delta Park 40, 2665 Vallensbæk Strand
 • Deltagelse: gratis
 • Indlægsholdere: Pusser Janvit, Test Manager (KMD) | Petra Johansson, Test Manager (Capgemini Sogeti)
 • Sprog: dansk

Om talerne

Pusser Janvit - Jeg arbejdet med test og kvalitetssikring gennem mere end 20 år. i mit arbejdsliv har jeg haft mange forskellige roller, herunder tester, testkoordinator, underviser i ISTQB, testmanager og testmiljø-manager.

I de seneste 11 år har jeg arbejdet for en større dansk virksomhed, hvor jeg blandt mange roller hovedsageligt har været leverandør-testmanager for at antal større og mindre kunder i den offentlige sektor.
Her har jeg bl.a. haft lejlighed til, at være primus motor i testerfa-grupper og communities. Vidensdeling og videreudvikling af kompetencer og processer indenfor test ligger mig meget på sinde.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/pusserjanvit/

En introduktion til Configuration management og Continuous integration i agile projekter

En af de største udfordringer mange virksomheder oplever, når de skal i gang med agil projekter og udvikling, er behovet for Configuration management og Continuous integration. En ting er, først og fremmest at forstå behovet for disse frameworks, en anden er at få sin organisation og udviklings team til at omfavne og anvende dem. Sidst men ikke mindst er det en lige så stor udfordring at udvælge det rette værktøj til at fascilitere disse og ikke mindst få dem implementeret og konfigureret, til at fungere i forhold til de behov og den arbejdsgang virksomheden har. Så temaet for Testing Tuesday i Aarhus i marts er derfor ”En introduktion til Configuration management og Continuous integration i agile projekter”.

Dan Travolta præsenterer de grundlæggende principper i Configuration management og Continuous integration. Der vil blive kigget på hvad de to frameworks som udgangspunkt leverer hver for sig, og den styrke man får ved at kombinere dem. Vi skal snakke om den værdi det giver i agile projekter i forhold til de fundamentale agile principper om freequent feedback igennem automatisering.

Sidst men ikke mindst skal vi se på udfordringerne ved at vælge det rette værktøj og få det implementeret i organisationen. Dernæst vil vi flytte fokus mod en case fra ”det virkelige liv”Rettet længere , få inspiration fra praktiske erfaringer med implementering af dette. Taleren til det andet indlæg er stadig ikke endelig afklaret, opdatering kommer på hjemmesiden når vi har aftale endelig på plads.

Der er reserveret god tid i dette arrangement til diskussion og erfaringsdeling, så vi håber du har tid og lyst til at være med til at skabe et spændende arrangement.

Praktisk info & tilmelding 

 • Dato: 6. marts 2018
 • Tidspunkt: kl. 08:00 - 10:00 (morgenmad & registrering fra klokken 07:30)
 • Lokation: Aarhus - Capgemini Sogeti Danmark A/S, Skanderborgvej 234, 8260 Viby J
 • Deltagelse: gratis
 • Indlægsholdere: Dan Travolta, Test Engineer (Capgemini Sogeti) | Gæstetaler kommer snart
 • Sprog: dansk

Om talerne

Dan Travolta

Efter at blive færdiguddannet datamatiker i 2002, startede jeg min karriere som webudvikler i et lille mediehus, og fortsatte de efterfølgende år som udvikler inden for SIM-kort software og efterfølgende som C# udvikler på windows applications.
i 2008 spottede en rekruttør mine evner indenfor test og kvalitetssikring og tilbød mig en stilling som testmanager, hvilket blev begyndelsen på min testrejse.

Efter en periode som testmanager, fik jeg smag for den mere tekniske del af test, og rettede mit fokus mod integrationstest og testautomatisering. Dette fokus har jeg nu siddet med de seneste 5 år, dog med enkelte testmanagement opgaver ind imellem.

Gæstetaler - kommer snart

todo todo
Kontakt
 • Gitte Ottosen
  Gitte Ottosen
  Ansvarlig, kursusforretningen
  +45 52189711