EVENT
SOFTWARETEST

Testing Tuesday

Første tirsdag i måneden inviteres du til Capgemini Sogetis Testing Tuesday. Et morgenmøde udviklet til testprofessionelle og med fokus på hvad der rører sig inden for test.

Den første tirsdag i hver måned vil vi gerne invitere dig til morgenmøde med fokus på test - vi kalder det Testing Tuesday. Testing Tuesday skal sikre den fortsatte innovation og fremgang der er inden for test og samtidig sætte rammen for diskussioner og debat. Agendaen vil skifte for hver måned og tage fat i nyt som gammelt. Det nye for at innovere og det gamle for at optimere.

Testing Tuesday er et gratis arrangement der afvikles i både København og Aarhus, dog kan emnerne variere i forhold til lokation. 

I fanerne foroven kan du se kalenderen for de planlagte arrangementer samt finde detaljer for afviklingerne i Aarhus og København.

På sessionerne er der begrænsede pladser, hvilket skal sikre højt udbytte for deltagerne og tid til to-vejs kommunikation.

 • Lokation: København
  Capgemini Sogeti
  Delta park 40
  2665 Vallensbæk Strand

 • Lokation: Aarhus
  Capgemini Sogeti
  Skanderborgvej 234
  8260 Viby J

 

Testing Tuesday er udviklet og drives af testprofesionelle til testprofesionelle.

Gitte Ottosen - Rådgivende konsulent, Aarhus

Gitte Ottosen

Gitte Ottosen er Rådgivende Konsulent hos Capgemini Sogeti Danmark og har tyve års erfaring som tester med fokus på såvel test som test management. Hun er certificeret Scrum Master, CAT certificeret, ISEB/ISTQB Practitioner i softwaretest samt certificeret TMap Test Engineer. Hun er en test evangelist, der prædiker behovet for en struktureret og engageret tilgang til test - men det er også en rolle der sikrer kreativ og sjov test, og det er en rolle der kræver ikke blot dyb faglig indsigt, men også lidenskab og vedholdenhed.

 

Ole Chr. Hansen - Rådgivende konsulent, København

Ole Chr. Hansen

Ole Chr. Hansen er fortaler for struktureret softwaretest og kontinuert forbedring af testprocesserne. Han har arbejdet professionelt med test de sidste 16 år hos en række danske virksomheder, og nyder at udbrede sin viden og holdninger på kurser, konferencer og workshops. Ole er en af Capgemini Sogetis mest anvendte undervisere, der med sin kombination af faglig viden, pædagogisk tilgang og humor gør ham til en af Danmarks mest efterspurgte på området. 

Test & Outsourcing – flere måder at gribe det an på

Hvis man forsøger sig med en søgning på definitionen af outsourcing vil man blive mødt med noget der ligner det følgende: Outsourcing er en praksis, hvor en person eller virksomhed udfører opgaver, leverer tjenesteydelser eller fremstiller produkter til et andet selskab - funktioner, der kunne have været, eller sker som regel i huset. Outsourcing bruges typisk af virksomheder til at spare omkostninger.

Begrebet og det der følger med, er blevet en integreret del af hverdagen for mange IT projekter, både indenfor udvikling og test. Hvorvidt man taler om near-shore i de østeuropæiske lande eller off-shore i f.eks Indien varierer fra virksomhed til virksomhed. Men i særdeleshed også hvordan man vælger at implementerer en outsourcing strategi for test er der ikke kun en løsning på.

Dette bliver fokus for den kommende testing Tuesday, hvor vi har besøg af Rebecca Johannsen og Jørgen Lund fra Systematic, samt Bodil Holmelin fra Energinet. De tre talere vil gennemgå den tilgang til outsourcing opgaven som deres respektive virksomheder har valgt at benytte.

For begge virksomheder gælder at der vil blive fokuseret på:

 • Testtilgangen i virksomheden (herunder også modenhed)
 • Off-shoring (baggrund, set-up og organisering, værdiskabelse, proces)
 • Udfordringer og ting de er lykkedes med (ledelse opbakning, processer, kultur)    

Praktisk information

 • FÆRDIG AFVIKLET
 • Dato: 6. juni 2017
 • Tidspunkt: kl. 08:00 - 10:00 (morgenmad og registrering fra klokken 07:30)
 • Lokation: København - Delta Park 40, 2665 Vallensbæk Strand
 • Deltagelse: gratis
 • Indlægsholdere: Rebecca L. Johannsen (Systematic Defence) | Jørgen Lund (Systematic Defence) | Bodil Holmelin (Energinet)
 • Sprog: dansk

Om talerne

 • Rebecca L. Johannsen er Test Project Manager hos Systematic Defence. Hun har arbejdet med test i forskellige roller gennem årene, både som tester, Test Manager og Release Manager og altid med et internationalt islæt, enten hos kunden eller med sourcing.
 • Bodil Holmelin er Testansvarlig i Energinet, hvor en af hendes opgaver er at implementere test processen. I det arbejde ligger også hele test organiseringen, hvor Energinet har valgt Filippinerne, som det land, hvorfra man kører Off-shoring test.
 • Jørgen Lund er Testmanagerhos Systematic Defence. Han har arbejdet indenfor test i en årrække, i roller som tester, test manager og suite test manager - alle med fokus på kommando- og kontrolsystemer indenfor forsvaret. I de forskellige roller har han samarbejdet både med internationale kunder og med sourcing.

Big Data Testing

Allerede i 2011 slog McKinsey Global Institute fast at Big Data ville blive grundlaget for fremtidig konkurrence, ved at skabe grundlaget for innovation, produktivitetsforbedringer og tættere kunderelationer.

Mange tror fejlagtigt, at Big Data kun er relevant for detailhandelen i forbindelse med forståelsen af kundernes præferencer og handlinger ved hjælp af data fra loyalitetsprogrammer og sociale medier – men Big Data bliver afgørende i den globale konkurrence inden for energisektoren, fremstillingsindustrien, medie og underholdningsbranchen, medicinalindustrien, transport og logistik – faktisk er der på sigt næppe en virksomhed der kan overleve uden at håndtere Big Data.

Gennem en målrettet datastrategi kan man forbedre sin konkurrenceevne betydeligt og skabe et bedre informationsgrundlag i forretningen, så vigtige beslutninger ikke tages på baggrund af mavefornemmelser. Big Data kræver vilje og en lyst til at kigge indad og tvinge sig selv til at se det hele fra andre vinkler end man plejer.

Hvad betyder Big Data så for testen? Kan vi bruge de tilgange og teknikker vi har i værktøjskassen i dag, eller skal vi tilegne os nye metoder? Hvad skal vi gøre i forhold til den eventuelle brug af Big Data? – er der nogle etiske og moralske forhold vi skal være opmærksom på?

Ole Chr. Hansen vil sammen med Erik Haahr komme ind på hvad, hvor og hvornår om Big Data, samt dække nogle af de problematikker der er i forhold til selve testen af Big Data.

Du vil til denne Testing Tuesday høre om:

 • Hvad er Big Data og hvad kan det gøre for virksomheden/organisationen?
 • Indsigt i faldgruberne i forbindelse med anvendelsen af Big Data
 • Bliv introduceret til de moralske og etiske dilemmaer inden for Big Data Testing
 • Test tilgangen til Big Data

Praktisk information

 • FÆRDIG AFVIKLET
 • Dato: 6. juni 2017
 • Tidspunkt: kl. 08:00 - 10:00 (morgenmad og registrering fra klokken 07:30)
 • Lokation: Aarhus - Capgemini Sogeti Danmark A/S, Skanderborgvej 234, 8260 Viby J
 • Deltagelse: gratis
 • Indlægsholdere: Erik Haahr, Rådgivende Konsulent (Capgemini Sogeti) | Ole Chr. Hansen, Rådgivende Konsulent (Capgemini Sogeti)
 • Sprog: dansk

Om talerne

 • Erik Haahr er en af landets mest erfarne rådgivere inden for Big Data. Han har mere end 30 års erfaring som underviser og foredragsholder og har beskæftiget sig med forskellige aspekter af Big Data siden 1996. Til dagligt rådgiver Erik om, hvordan den teknologiske udvikling skaber nye forretningsmodeller, hvis du analyserer de store datamængder, der skabes af sensorer og sociale medier. Han rådgiver om hvordan du identificerer og sammenstiller eksterne og interne datakilder til et beslutningsgrundlag, der gør det muligt at navigere lønsomt blandt organisationens interne og branchemæssige udfordringer. Her kommer data warehousing og big data virkelig til sin ret.

 • Ole Chr. Hansen er fortaler for struktureret softwaretest og kontinuert forbedring af testprocesserne. Han har arbejdet professionelt med test de sidste 16 år hos en række danske virksomheder, og nyder at udbrede sin viden og holdninger på kurser, konferencer og workshops. Ole er en af Capgemini Sogetis mest anvendte undervisere, der med sin kombination af faglig viden, pædagogisk tilgang og humor gør ham til en af Danmarks mest efterspurgte på området.

todo todo
Kontakt
 • Johan Clausen
  Johan Clausen
  Event Manager
  +45 52189371