Library

(KBH)Test & Outsourcing – flere måder at gribe det an på

Hvis man forsøger sig med en søgning på definitionen af outsourcing vil man blive mødt med noget der ligner det følgende: Outsourcing er en praksis, hvor en person eller virksomhed udfører opgaver, leverer tjenesteydelser eller fremstiller produkter til et andet selskab - funktioner, der kunne have været, eller sker som regel i huset. Outsourcing bruges typisk af virksomheder til at spare omkostninger.

Begrebet og det der følger med, er blevet en integreret del af hverdagen for mange IT projekter, både indenfor udvikling og test. Hvorvidt man taler om near-shore i de østeuropæiske lande eller off-shore i f.eks Indien varierer fra virksomhed til virksomhed. Men i særdeleshed også hvordan man vælger at implementerer en outsourcing strategi for test er der ikke kun en løsning på.

Dette bliver fokus for den kommende testing Tuesday, hvor vi har besøg af Rebecca Johannsen og Jørgen Lund fra Systematic, samt Bodil Holmelin fra Energinet. De tre talere vil gennemgå den tilgang til outsourcing opgaven som deres respektive virksomheder har valgt at benytte.

For begge virksomheder gælder at der vil blive fokuseret på:

 • Testtilgangen i virksomheden (herunder også modenhed)
 • Off-shoring (baggrund, set-up og organisering, værdiskabelse, proces)
 • Udfordringer og ting de er lykkedes med (ledelse opbakning, processer, kultur)    

Om talerne

 • Rebecca L. Johannsen er Test Project Manager hos Systematic Defence. Hun har arbejdet med test i forskellige roller gennem årene, både som tester, Test Manager og Release Manager og altid med et internationalt islæt, enten hos kunden eller med sourcing.
 • Bodil Holmelin er Testansvarlig i Energinet, hvor en af hendes opgaver er at implementere test processen. I det arbejde ligger også hele test organiseringen, hvor Energinet har valgt Filippinerne, som det land, hvorfra man kører Off-shoring test.
 • Jørgen Lund er Testmanagerhos Systematic Defence. Han har arbejdet indenfor test i en årrække, i roller som tester, test manager og suite test manager - alle med fokus på kommando- og kontrolsystemer indenfor forsvaret. I de forskellige roller har han samarbejdet både med internationale kunder og med sourcing.

 

(AARHUS) Big Data Testing

Allerede i 2011 slog McKinsey Global Institute fast at Big Data ville blive grundlaget for fremtidig konkurrence, ved at skabe grundlaget for innovation, produktivitetsforbedringer og tættere kunderelationer.

Mange tror fejlagtigt, at Big Data kun er relevant for detailhandelen i forbindelse med forståelsen af kundernes præferencer og handlinger ved hjælp af data fra loyalitetsprogrammer og sociale medier – men Big Data bliver afgørende i den globale konkurrence inden for energisektoren, fremstillingsindustrien, medie og underholdningsbranchen, medicinalindustrien, transport og logistik – faktisk er der på sigt næppe en virksomhed der kan overleve uden at håndtere Big Data.

Gennem en målrettet datastrategi kan man forbedre sin konkurrenceevne betydeligt og skabe et bedre informationsgrundlag i forretningen, så vigtige beslutninger ikke tages på baggrund af mavefornemmelser. Big Data kræver vilje og en lyst til at kigge indad og tvinge sig selv til at se det hele fra andre vinkler end man plejer.

Hvad betyder Big Data så for testen? Kan vi bruge de tilgange og teknikker vi har i værktøjskassen i dag, eller skal vi tilegne os nye metoder? Hvad skal vi gøre i forhold til den eventuelle brug af Big Data? – er der nogle etiske og moralske forhold vi skal være opmærksom på?

Ole Chr. Hansen vil sammen med Erik Haahr komme ind på hvad, hvor og hvornår om Big Data, samt dække nogle af de problematikker der er i forhold til selve testen af Big Data.

Du vil til denne Testing Tuesday høre om:

 • Hvad er Big Data og hvad kan det gøre for virksomheden/organisationen?
 • Indsigt i faldgruberne i forbindelse med anvendelsen af Big Data
 • Bliv introduceret til de moralske og etiske dilemmaer inden for Big Data Testing
 • Test tilgangen til Big Data

Om talerne

 • Erik Haahr er en af landets mest erfarne rådgivere inden for Big Data. Han har mere end 30 års erfaring som underviser og foredragsholder og har beskæftiget sig med forskellige aspekter af Big Data siden 1996. Til dagligt rådgiver Erik om, hvordan den teknologiske udvikling skaber nye forretningsmodeller, hvis du analyserer de store datamængder, der skabes af sensorer og sociale medier. Han rådgiver om hvordan du identificerer og sammenstiller eksterne og interne datakilder til et beslutningsgrundlag, der gør det muligt at navigere lønsomt blandt organisationens interne og branchemæssige udfordringer. Her kommer data warehousing og big data virkelig til sin ret.

 • Ole Chr. Hansen er fortaler for struktureret softwaretest og kontinuert forbedring af testprocesserne. Han har arbejdet professionelt med test de sidste 16 år hos en række danske virksomheder, og nyder at udbrede sin viden og holdninger på kurser, konferencer og workshops. Ole er en af Capgemini Sogetis mest anvendte undervisere, der med sin kombination af faglig viden, pædagogisk tilgang og humor gør ham til en af Danmarks mest efterspurgte på området.

KØBENHAVN - Variationer af agile - når "almindelig" SCRUM ikke er nok

Engang var agile simpelt, enten kørte man SCRUM eller også kørte man Kanban... måske et mix af de to. Men i dag er billedet på den agile meget mere broget, der er mange variationer og udbygninger at vælge imellem, og det vil vi gerne fokusere på med testerens perspektiv. Vi har derfor fundet frem til hvad der måske kan regnes som to yderpunkter i hver sin ende, nemlig Dual track Agile og Scaled Agile Framework.

Louise Rasmussen fra Ebay fortæller:

Hvordan kan vi hurtigt innovere, med minimal risiko? Kan man som tester eller kvalitetsansvarlig ’tillade’ at vi finder fejl i vores produktions miljøer? Ja, det kan man godt. Hvis man har det rigtige set-up. Dual- track agile konceptet bakker netop op om denne tankegang. Vi tester vores ideer af på brugerne, laver det absolut minimale for at lukke nye ting ud til brugerne, laver A/B split tests, samt ruller nye features langsomt ud til brugerne, fx ved at starte med at lukke op for 10% af brugerne og holde et meget vågent øje med logs, tjekke bruger reviews/uservoice, samt tæt kommunikation med brugerhenvendte kanaler som Kundeservice.

Louise vil fortælle om hvordan de arbejder med Dual-Track Agile ved eBay Danmark, og hvordan deres rejse, til der hvor de er nu, har været.

Men hvad nu hvis projekterne og programmerne bliver rigtig store? måske flere hundrede deltagere – hvordan kan man så bruge principperne for agil udvikling? Der er langt fra princippet om cross functional teams på 5-7 deltagere til et stort program med måske 3-400 deltagere. Gitte Ottosen giver en lyn introduktion til Scaled Agile Framework – SAFE og dykker herefter ned i hvordan test kan adresseres i denne kontekst – kan kvaliteten stadig være teamet ansvar når det bliver så stort?

Om talerne

Louise Thyrring Rasmussen – Senior QA Engineer ved eBay Classifieds Scandinavia, Aarhus. Er ansat på 5. år ved eBay Classifieds Scandinavia som Quality Assurance Engineer. EBay i Danmark omfatter bl.a. Danmarks største websites, indenfor deres felt, Bilbasen.dk og dba.dk, og dertilhørende apps, samt Bilinfo, Danmarks største bilforhandlerværktøj. Hun har arbejdet med test i mere end 10 år, og kom fra større vandfalds virksomheder som TDC og CSC inden, den agile verden ved eBay kaldte på hende. Hendes filosofi er, at samarbejde giver de bedste resultater, og tillid vinder over kontrol. Hun er test ambassadør, og ikke udførende tester, og har derfor et meget tæt samarbejde med udvikler kollegaer på både dba.dk og bilbasen.dk. Hendes holdning er, at man kan nå bedre resultater hvis man husker at tale sammen og lytte til hinanden, tegne/fortælle ved en tavle, frem for at dokumentere alt og kommunikere på skrift.

Gitte Ottosen er Rådgivende Konsulent hos Capgemini Sogeti Danmark og har mere end tyve års erfaring som tester med fokus på såvel test som test management. Hun er certificeret Scrum Master, CAT certificeret, ISEB/ISTQB Practitioner i softwaretest samt certificeret TMap Test Engineer. Hun er en test evangelist, der prædiker behovet for en struktureret og engageret tilgang til test - men det er også en rolle der sikrer kreativ og sjov test, og det er en rolle der kræver ikke blot dyb faglig indsigt, men også lidenskab og vedholdenhed.

 

AARHUS - Performance test - hvert sekund koster!

I dagens verden, med et højt og hurtigt informationsflow og arbejdstempo, forventer besøgende og bruger af ens IT-applikationer at de er klar på skærmen med lysets hastighed. Langsomme svartider fører ofte til utilfredse brugere og har økonomisk konsekvenser.

Konverteringsrater falder med hele 7% for hvert eneste sekund ens IT-applikationer loader. Tilsvarende henholdsvis forværres eller forbedres dine hjemmesides placeringer på Google, alt efter hvor langsom og hurtig sidens loadingtid er. En hurtig svartid er vigtig hvis kunderne ikke skal forsvinde over til konkurrenten.

Arrangementet med temaet ’Performance test’ vil omfatte to dele. Først vil der blive præsenteret en række planlægningsmæssige emner der skal tages hensyn til, når du som testmanager, testanalytiker m.m. skal planlægge og forberede performance testen.

Derefter vil der blive præsenteret forskellige former/typer af performance tests. Som altid drejer det sig om at få gjort sig nogle tanker forud for selve testen, herunder involvering af relevante interessenter, risikovurdering m.m.

De vil blandt andet blive komme ind på:

 • Hvilke fordele giver en performance test?
 • Hvorfor er performance test vigtigt?
 • Hvordan kan performance test planlægges og udføres?
 • Alle ønsker hurtigere svartider, uden flaskehalse, hvilke tiltag kan mindske svartiden?
 • Hvordan specificeres kravene til performance test og hvorfor er performance test komplekst?

Om talerne

Michael Zoffmann er en dygtig testmanager med stor teknisk erfaring og analytisk indsigt. Han er certificeret; TMap Test Engineer, TPI Next Foundation, ISTQB Advanced Test Manager, ISEB foundation certificate in software test samt Prince2 og ITIL. Michael har arbejdet professionelt med IT i mere end 30 år, som network manager, it-arkitekt og DBA’er. De sidste 6 år har han arbejdet fuld tid indenfor test, primært med performance test og test management, samt teknisk test.

todo todo