SERVICE
AM

Applikations- vedligeholdelse

Vores tilgang til applikationsvedligeholdelse er langt fra den traditionelle, hvor der kun fokuseres på økonomien. Vi ser på jeres forretningsapplikationer og hele deres livscyklus. Vi fokuserer på den løbende forbedring af jeres portefølje og sikrer, at den matcher de skiftende behov i din virksomhed. Det forbedrer fleksibiliteten, produktiviteten og muligheden for at fokusere på forretningsmæssige landevindinger. En yderligere gevinst er muligheden for at udnytte investeringerne i teknologi og dermed frigøre plads til innovation – uden behov for større forudgående investeringer.

Med Capgemini Sogeti, vil jeres organisation drage nytte af at være en del af et større fællesskab, hvor vi dyrker disciplinen at supportere, vedligeholde og videreudvikle applikationer til perfektion. Vi arbejder tæt sammen med Jer omkring at vedligeholde, tilpasse og udvikle dine applikationer med henblik på at maksimere kvalitet og fleksibilitet, samtidig med at minimere dine omkostninger. 

Vores erfaring med applikationsvedligeholdelse gør det til et projekt med lav risiko, som gennemføres med succes - også for mindre applikationsporteføljer.

Reducér din omkostning, ikke dit potentiale

Vi har de rigtige ressourcer med de rigtige kompetencer – både i Danmark og over det meste af verden. Vi kan sammensætte holdet, så vi kan løse udfordringerne med netop din brug af IT på den økonomiske og kvalitative bedste måde. Et koncept vi kalder RightShore®.

Vore andre kunder bruger os, bl.a. fordi de fik forbedret konkurrenceevnen ved:

  • Væsentlig reduktion af omkostninger til IT
  • Forbedret serviceniveau på deres applikationsportefølje
  • Stabil drift – og derved sikkerhed for, at deres forretning kører effektivt og uden forstyrrelser
  • Sparring omkring forretningsmæssig udnyttelse af deres applikationer
  • Frigørelse af ressourcer til innovation
  • Forbedret brugertilfredshed 

Det er nemt at komme i gang. Vi holder et møde på en time, hvor vi fortæller om vores tilgang og erfaringer. Sammen identificerer vi de væsentligste problemstillinger og kan vi begge se perspektivet, kommer vi med et løsningsoplæg.

todo todo