SERVICE
DIGITAL

Architecture Services

Virksomheders fortsatte overlevelse i et marked med øget dynamik og behov for digitalisering forudsætter en solid og fleksibel ramme for IT-relaterede beslutninger. I Capgemini Sogeti ved vi, at en arkitektur med fokus på forretningsværdi er det bedste udgangspunkt for at sikre sammenhæng i IT-løsninger på tværs af forretningsenheder og projekter.

Vi har solid erfaring med arkitekturudvikling og -implementering og er overbeviste om, at det er den mest effektive metode til at sikre, at vores kunder når deres forretningsmål. Vores arkitekturservices er designet til at understøtte vores kunders fortsatte udvikling samt sikre, at de får det fulde udbytte af deres investeringer i IT.

 

Vores ydelser:

  • Udform arkitekturvision – Nye teknologier lanceres hyppigere end nogensinde.
  • Med hjælp af Capgemini Sogetis TechnoVision kan vi hjælpe jer til at udnytte de nyeste IT-tendenser og følge med den seneste udvikling i branchen. Vi hjælper med at definere de grundlæggende arkitekturprincipper, checker IT-strategien, og leverer et første udkast til en vision for IT samt skitserede mål for applikationslandskabet.
  • Definer arkitekturstyring - I fællesskab definerer vi tilgang, metode og ramme for arkitekturstyring, identificerer begrænsninger som budget, tilgængelige kompetencer, forretningsmodel, samt definerer roller, processer og mål for lederskab og styring. Arkitekturstyringsmodellen bliver tilpasset den enkelte kundes virksomhed baseret på best practices.
  • Kortlæg systemlandskab - Dokumentation af den aktuelle applikationsportefølje inklusive overvejelse af vitale komponenter og omkostninger, analyse af fremtidig levedygtighed og identifikation af indsatsområder på kort og langt sigt.
  • Udform målarkitektur - Målarkitekturen bliver afledt fra virksomhedsmål og -strategi, IT-strategi og arkitekturprincipper. I fællesskab planlægger vi et transformationsprogram, der skal bringe systemlandskabet frem mod målet.
  • Mål arkitekturmodenhed - Det kan være svært at vurdere, hvor effektiv virksomhedens arkitekturstyring er. Vi kan gennem en modenhedsanalyse af arkitekturstyringen give overblik over velfungerende områder og identificere områder, der har behov for optimering.
  • Byg integrationsarkitektur - På baggrund af konkrete tekniske arkitekturprincipper udvælger vi i fællesskab løsninger og produkter og demonstrerer nye løsninger gennem Proof of Concept. Vi udvælger de første implementeringsprojekter og sikrer understøttelse af de nye krav til den tekniske infrastruktur.  
  • Vælg arkitekturværktøj - I fællesskab definerer vi krav til et værktøj til arkitekturstøtte. Vi støtter i produktudvælgelse og -tilpasning samt definerer procedurer, metoder og elementer i forbindelse med værktøjet.  

 

Vores metode: 

Vi har stor erfaring med at levere arkitekturservices baseret på Capgemini Sogetis egenudviklede rammeværk Integrated Architecture Framework (IAF). IAF er resultatet af mere end 25 års erfaring med arkitekturudvikling i Capgemini Sogeti.

Capgemini Sogeti benytter desuden TOGAF, det mest udbredte arkitekturrammeværk i branchen og bidrager aktivt til udviklingen af TOGAF som platinmedlem af OpenGroup. IAF, TOGAF og vores store arkitekturerfaring er understøttet af best practices til samarbejde, håndtering af distribuerede teams, Risk Management, og Governance for at give vores kunder den bedste sikkerhed for succesfulde arkitektur services.

todo todo