KURSER
SOFTWARETEST

ISTQB Agile Tester Extension

Forstå værdien og principperne der danner grundlag for agile projekter, og hvordan testeren er en integreret del af et whole-team approach.

Kurset giver dig

 • Grundlæggende forståelse for agil software udvikling inkl. forskellige agile metoder.
 • Forståelse af forskelle mellem test i traditionelle og agile metoder
 • Viden om test i agile projekter
 • Roller og kompetencer for en tester i agile projekter
 • Agile testteknikker og metoder
 • Evnen til at evaluere kvalitetsrisici i et agile projekt
 • Evnen til at estimere test indsatsen baseret på indholdet af iterationen og kvalitetsrisici
 • Værktøjer der benyttes i agile projekter

Målgruppe og forudsætninger

Dette kursus er målrettet testere, testmanagere, projektledere og udviklere med interesse for softwaretest.

Det forventes at deltageren har en grundlæggende forståelse for IT, og har bestået en ISTQB/ISEB Foundation Level certificering. 

Læringsform

Kurset består af en kombination af teoretisk præsentation og praktiske øvelser. Øvelserne vil give dig en forståelse for kursusmaterialet så vel som en forberedelse til eksamen.

Instruktøren vil sætte teorien i en praktisk kontekst med eksempler fra den virkelige verden og gennem dialog med deltagerne.

Vi tilbyder kurset på dansk og engelsk men materialet er på engelsk. 

Varighed

Undervisningen afholdes over 3 dage inkl. eksamen.

Eksamen

Eksamen er en times multiple choice uden hjælpemidler og afholdes på kursusstedet i løbet af kursets anden dag.

Grundlaget for kursets er de krav, som ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) stiller i forhold til at opnå en certificering. 

Testcertificering – hvorfor?

 • Øge din markedsværdi og skabe en karrierevej indenfor test
 • Blive professionel og få mere indflydelse
 • Skabe en fælles terminologi internt og på tværs af virksomheder
 • Opnå anerkendte og faglige kompetencer indenfor test

Indhold

Grundlaget for agil software udvikling

 • Agil udvikling og det agile manifest
 • De agile principper
 • Tværfaglige teams
 • Tidlig og hyppig feedback

Grundlæggende agil test, principper, metoder og processer

 • Forskellen mellem test i traditionelle og agile metoder
 • Test og udviklingsaktiviteter
 • Arbejdsprodukter
 • Test niveauer
 • Test og konfigurationsstyring
 • Muligheder for uafhængig test

Evaluering af kvalitetsrisici og estimering

 • Risikoanalyse og mitigering
 • Estimering – planning poker

Værktøjer i agile projekter

 • Opgavestyring og opfølgning
 • Kommunikation og informationsdeling
 • Software byg og distribuering
 • Konfigurationsstyring
 • Testdesign, implementering og afvikling
 • Cloud computing og virtualisering

Aspekter af agile metoder

 • Agile software udviklingsmetoder
 • Udarbejdelse af testbare user stories
 • Retrospectives
 • Kontinuerlig integration
 • Release- og  iterationsplanlægning


Status på test i agile projekter

 • Kommunikation af test status, fremdrift og projektkvalitet
 • Styring af regressionrisici med udvikling af manuelle og automatiserede test cases

Roller og kompetencer for en tester i et agilt team

 • Agile tester kompetencer
 • Testerens rolle i det agile team

Agile testmetoder og teknikker

 • Test-drevet udvikling (inkl. BDD and ATDD)
 • Agile testmetoder
 • Den agile testpyramide
 • De agile testkvadranter
 • Agil testpraksis
 • Definition of done 
 • Testdesign teknikker i agile projekter
 • Udforskende test

 

 

 

Pris

Prisen inkluder en kursusmappe med alt materiale og eventuelle bøger, fuld forplejning med morgenmad, frokostbuffet, snacks/kage, friskbrygget kaffe og the samt vand.

Undervisning: Kr. 12.000 ekskl. moms  

Tilmelding

Ved bestilling indvilliger du i Capgemini Sogetis aftalevilkår.

Tilmeld dig her
todo todo
Kontakt
 • Heidi Ringstrøm
  Heidi Ringstrøm
  Kursusansvarlig
  +45 3977 8719
Kursuskalender 2017