SERVICE
SUNDHEDS-IT

Effektiv leverance af innovative løsninger

En af de største udfordringer for det danske sundhedssystem i de kommende år er at finde nye løsninger, som giver samme høje behandlingsniveau og service til patienterne for samme eller mindre budget.

Med den voksende gruppe af ældre vil presset på sundhedssektoren øges. Der vil være behov for at finde nye løsninger, som sikrer en effektiv behandling med patienten i centrum. IT spiller en afgørende rolle, dels ved at kunne effektivisere processer dels ved at muliggøre nye arbejdsgange. Capgemini Sogeti har 15 års erfaring med at levere løsninger til sundhedssektoren, der bidrager til kvalitet, effektivitet og service.

Capgemini Sogeti arbejder med sundheds-IT inden for følgende områder:

Bookplan - effektiv booking og ressourceudnyttelse

Det moderne sygehus har behov for effektiv planlægning og nøje koordinering af tværfaglige og højt specialiserede ressourcer på tværs af afdelingerne. Capgemini Sogetis Bookplan er den komplette løsning til booking, patient flow og logistik inden for og mellem afdelinger. Bookplan giver optimal udnyttelse af ressourcer og forbedrer kommunikationen blandt personalet. 

Sammen med sine kunder deltager Capgemini Sogeti i en række innovative projekter, der skal gøre det muligt for patienter selv at booke samt effektivisere arbejdsgangene internt på hospitalerne.

Læs mere om Bookplan her

Systemintegration

Capgemini Sogeti har stor ekspertise med at integrere IT-løsninger i sundhedsvæsenet. Vi løser en række opgaver for kunder i regionerne med at udvikle og vedligeholde integrationer mellem regionens IT-systemer.


Operatør på den Nationale Service Platform (NSP)

Capgemini Sogeti er operatør på den Nationale Service Platform og sikrer dermed en stabil drift for det Fælles Medicin Kort (FMK) og en række andre initiativer inden for national sundheds-IT.

todo todo