SERVICE
DIGITAL

Systemintegration

Udnytter du dit potentiale tilstrækkeligt? Mange virksomheder har igennem en naturlig udvikling i deres IT understøttelse af forretningen udvidet deres platforme. Men i denne udvikling er integrationerne mellem de gamle og de nye systemer ofte behandlet usystematisk og i værste fald mangelfuldt.

De fleste virksomheder har meget at vinde ved at fokusere på forretningsdrevet integration baseret på moderne integrationsprodukter og en velgennemtænkt arkitektur. Her skal man have øje for at lade IT-systemlandskabet understøtte indfrielsen af virksomhedens målsætninger og sikre den nødvendige agilitet til at agere i dynamiske markeder. IT skal være en ”business driver”.

Din virksomhed består af langt mere end blot dine services og/eller produkter. Vejen igennem din virksomheds værdikæde består af en lang række systemer, processer og ikke mindst mennesker, både i din egen organisation, og i relation til dine kunder. Med en moderne integrationsplatform kan du til fulde udnytte det potentiale der ligger i at understøtte de mange processer og data. Dette hvad enten I har system og data liggende i egne datacentre, hostet eller i skyen – Capgemini Sogeti understøtter både integration on-premise og igennem hybride cloud løsninger.

Integration & Innovation

Lad os vurdere din virksomheds integrationspotentiale og vise, hvordan vi kan realisere nødvendige integrationer og skabe transparens på en smart måde.

Sammen med dig designer vi den optimale løsning, både fra et teknisk og et økonomisk perspektiv og vi kan levere løsningen lige fra skitsering til afsluttende brugertest – du får input og leverance fra en moden leverandør, der har over 40 års erfaring med at få en succes ud af vores kunders projekter.

Change Management

Nye integrationer fordrer forandringer. Vi har fokus på de forandringer der bliver nødvendig når integrationsmulighederne og arkitekturen fordrer en ny måde at arbejde på. Det gør vived at forankre den nødvendige viden i din organisation og ved at supportere dine processer.

Vi tager udgangspunkt i din virksomheds IT-modenhed og vurderer på baggrund af dette, hvad der bedst kan betale sig for jer.

Hvad betyder det for dig?

Det er i vores erfaring at der er et stort verificeret besparelsespotentiale gennem teknisk centralisering og harmonisering af integrationer for stort set alle virksomheder, helt op til 40% af det samlede budget. Vi hjælper dig med at finde de konkrete besparelser og til at drage størst mulig fordel af tidligere, nuværende og fremtidige IT-investeringer. Det vigtigste er at den forretning du understøtter ikke behøver at bekymre sig om komplekse IT-konsekvenser. Du indfrier derved løftet om et fleksibelt, stabilt og effektivt systemlandskab.

Hvorfor Capgemini Sogeti?

Systemintegration og systemudvikling er vores kernekompetence, som vi har dyrket siden 1967. Vi har erfaringen og kan levere optimale løsninger, hvad enten det drejer sig om skræddersyede eller standard IT-systemlandskaber der skal integreres.

todo todo
Kontakt
  • Thor
    Thor Laage-Petersen
    Head of Integration & Innovation
    +45 39778282